Insulet EU Privacyverklaring

Versie april 2024

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Insulet Corporation en de Insulet groepsonderneming die actief is in uw land (samen: "Insulet", "wij", "ons", "onze") uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze producten en diensten, en de privacyrechten die u hebt.

Klik hier voor de contactgegevens van de Insulet groepsondernemingen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u direct of in combinatie met andere gegevenskunnen identificeren. Wij respecteren het belang van uw privacy. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het privacy webformulier of via [email protected] als u vragen of zorgen heeft. Neem ook contact met ons op als de persoonsgegevens die we over u hebben niet langer juist zijn.

Navigeer naar de relevante sectie in deze Privacyverklaring voor meer informatie over:

 1. Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken
 2. Uw privacyrechten
 3. Informatiebeveiliging
 4. Bewaren van gegevens
 5. Internationale doorgifte van gegevens
 6. Veranderingen in de Privacyverklaring
 7. Contact met ons opnemen

1. Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

Klik op de onderstaande links om meer specifieke informatie te vinden over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Omnipod® 5 Automatisch insulinetoedieningssysteem

Omnipod Systeem (Omnipod and DASH)

Beroepsbeoefenaren en zakelijke contacten

Wettelijke voogden

2. Uw privacyrechten

Op grond van de wetgeving in uw land hebt u bepaalde privacy rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw gezondheidsgegevens), waaronder het recht op:

 • inzage in uw persoonsgegevens;
 • correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • beperking van ons gebruik van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens;
 • ontvangst van uw persoonsgegevens in een geschikt elektronisch formaat en verzending ervan naar een derde partij (recht op overdraagbaarheid van gegevens);
 • intrekking van uw toestemming als wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming.

Als u deze rechten wilt bespreken of uitoefenen, of als u klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het privacy webformulier. Houd er rekening mee dat we om aanvullende informatie kunnen vragen voordat we op uw verzoek kunnen reageren.

In bepaalde situaties kunnen we mogelijk niet volledig aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld als u verzoekt om bepaalde persoonsgegevens te wissen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren, bijvoorbeeld op grond van belastingverplichtingen of verplichtingen met betrekking tot medische hulpmiddelen. . In dat geval zullen we u hierover informeren.

We streven ernaar om samen met u een eerlijke oplossing te vinden voor elke klacht of zorg over privacy. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder in uw land.

3. Informatiebeveiliging

We implementeren en onderhouden technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is afgestemd op het risico voor de persoonsgegevens die we verwerken. Deze maatregelen zijn gericht op het waarborgen van de voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Bezoek de pagina Product veiligheid bij Insulet voor meer informatie over hoe Insulet uw persoonsgegevens beveiligt.

4. Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Bij de beslissing hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren nadat onze relatie met u is beëindigd, houden we rekening met onze wettelijke verplichtingen en de verwachtingen van relevante toezichthouders. We kunnen ook gegevens bewaren voor het vaststellen, onderzoeken en afhandelen van eventuele juridische vorderingen.

We bewaren uw persoonsgegevens in lijn met ons interne beleid voor het bewaren van persoonsgegevens waarin de bewaartermijnen worden beschreven die wettelijk verplicht of toegestaan zijn.

5. Internationale doorgifte van gegevens

De derde partijen waarmee wij persoonsgegevens delen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld bedrijven binnen de Insulet groep, en onze , dienstverleners en zakenpartners. Deze derden kunnen gevestigd zijn in landen die een lager beschermingsniveau voor persoonsgegevens hebben dan de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden die uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en passende bescherming bieden in overeenstemming met de Europese normen, zodat de persoonsgegevens op passende wijze worden beschermd (bijvoorbeeld door het sluiten van standaard contractuele clausules voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of de regeringen van Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, voor zover van toepassing). Voor meer informatie over de passende waarborgen die wij nemen kunt u contact met ons opnemen via het privacy webformulier.

6. Veranderingen in de Privacyverklaring

Wij streven ernaar om de toonaangevende leverancier te zijn op het gebied van innovatieve insulinetoedieningssystemen. Dat betekent dat ons bedrijf blijft evolueren wanneer we nieuwe diensten en functies introduceren. Om die reden wordt onze Privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw bekeken en aangepast. We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring op enig moment te wijzigen en u hiervan op de hoogte te stellen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de websites te publiceren.

Aan de herzieningsdatum kunt u zien wanneer we de Privacyverklaring voor het laatst hebben bijgewerkt. Wijzigingen in en toevoegingen aan deze Privacyverklaring worden van kracht op de datum waarop ze worden gepubliceerd. Neem deze Privacyverklaring zo nu en dan door om te controleren of we wijzigingen hebben aangebracht in de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen u verder informeren of om nieuwe toestemming vragen indien we daartoe verplicht zijn

7. Contact met ons opnemen

Gebruik de volgende contactgegevens om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen hebt.

Data Privacy Office van onze functionaris voor gegevensbescherming 
Neem contact op met ons Data Privacy Office als u vragen hebt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken via het privacy webformulier of via [email protected].

Contactgegevens Insulet entiteiten 
Klik hier voor de contactgegevens van de Insulet groepsondernemingen..

Insulet klantenserviceteam 
Neem contact op met ons klantenserviceteam als u vragen hebt over onze producten of diensten via het contactformulier van het klantenserviceteam of bel ons via 0800 0229512  (Indien u buiten Nederland belt kunt u dat doen via +31 20 798 9337).*

*Uw telefoongesprek kan worden opgenomen om de kwaliteit van onze service te verbeteren. Telefoongesprekken naar 0800 nummers zijn gratis vanuit eigen land, maar andere netwerken kunnen kosten in rekening brengen.