Omnipod® 5: geautomatiseerd insulinetoedienings-systeem

Geef hier aan dat u belangstelling heeft

Omnipod® 5
Automatische insuline-aanpassingen zonder slangetjes

Omnipod 5, het eerste draagbare, slangloze, hybride closed loop systeem geïntegreerd met Dexcom G6, heeft nu een CE-markering voor mensen met type 1-diabetes van 2 jaar en ouder.

Het Omnipod 5-systeem werkt samen met het Dexcom G6 continue glucosemonitoringsysteem om, afgestemd op uw persoonlijke behoeften, basale insuline continu aan te passen en automatisch toe te dienen.

3 Eenvoudige onderdelen

Om te genieten van geautomatiseerd insulinetoediening met het Omnipod 5-systeem

Omnipod 5-controller

U kunt de Pod volledig besturen met de Omnipod 5-controller

Pod

Zonder slangetjes te dragen en waterdicht, maar nu nog beter met de SmartAdjust-technologie

Dexcom G6 CGM -systeem 

Dankzij de SmartAdjust™-technologie staan de Omnipod 5 en de Dexcom G6-CGM voortdurend met elkaar in verbinding, waardoor de insuline automatisch wordt aangepast en gedurende meer tijd binnen het juiste bereik ligt

Voor de Dexcom G6-CGM is een apart voorschrift nodig. De Dexcom G6 is afzonderlijk verkrijgbaar. Voor gebruik met het Omnipod 5-systeem is de Dexcom G6-app vereist.

Altijd aan het bijsturen, zodat u het niet hoeft te doen

De Omnipod 5* met SmartAdjust™-technologie verhoogt, verlaagt of onderbreekt de insulinetoediening automatisch om de vijf minuten, naargelang uw persoonlijke behoeften, wat pieken en dalen kan helpen voorkomen.

 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Omnipod 5?

Op zoek naar meer informatie over Omnipod 5?

Risicoverklaring
Het Omnipod 5: geautomatiseerd insulinetoedieningssysteem is geïndiceerd voor gebruik door personen van 2 jaar en ouder met type 1-diabetes mellitus. Het Omnipod 5-systeem is bedoeld voor thuisgebruik door één patiënt en vereist een recept. Het Omnipod 5-systeem is compatibel met de volgende insulines (100 E/ml): NovoRapid®, Humalog® en Admelog®.
De Omnipod 5-pomp (Pod) is bestemd voor het met vaste en variabele snelheden subcutaan toedienen van insuline voor de behandeling van diabetes mellitus bij mensen die insuline nodig hebben. De Omnipod 5-pomp kan op betrouwbare en veilige wijze communiceren met compatibele, digitaal verbonden apparaten, waaronder geautomatiseerde software voor insulinetoediening, om opdrachten van deze apparaten te ontvangen, uit te voeren en te bevestigen. De SmartAdjust™-technologie is bedoeld voor gebruik met compatibele geïntegreerde continue glucosemonitors (iCGM) en voor het automatisch verhogen, verlagen en onderbreken van de insulinetoediening op basis van de huidige en voorspelde glucosewaarden. De SmartBolus-calculator van de Omnipod 5 is bedoeld om een voorgestelde bolus te berekenen op basis van de door de gebruiker ingevoerde hoeveelheid koolhydraten, de meest recente sensorglucosewaarde (of bloedglucosewaarde bij gebruik van een vingerprik), de veranderingssnelheid van de sensorglucosewaarde (indien van toepassing), aanwezige insuline (IOB) en programmeerbare correctiefactor, insuline/koolhydraatverhouding en doelglucosewaarde.

WAARSCHUWING: SmartAdjust-technologie mag NIET worden gebruikt door kinderen jonger dan 2 jaar. SmartAdjust-technologie mag ook NIET worden gebruikt door mensen die minder dan 6 eenheden insuline per dag nodig hebben, omdat de veiligheid van de technologie nog niet getest is bij deze populatie.
Het Omnipod 5-systeem wordt NIET aanbevolen voor mensen die hun glucose niet kunnen controleren zoals aanbevolen door hun zorgverlener, die geen contact kunnen houden met hun zorgverlener, die het Omnipod 5-systeem niet volgens de instructies kunnen gebruiken, die hydroxyurea gebruiken omdat dit kan leiden tot foutief verhoogde CGM-waarden en tot een te hoge insulinetoediening, wat kan leiden tot ernstige hypoglykemie, en mensen die NIET voldoende kunnen horen en/of zien om alle functies van het Omnipod 5-systeem te kunnen herkennen, met inbegrip van waarschuwingen, alarmen en herinneringen. Vóór een scan met magnetische resonantie (MRI) of computertomografie (CT) of een diathermiebehandeling moeten de onderdelen van het hulpmiddel, waaronder de Pod, CGM-zender en CGM-sensor, worden verwijderd. Bovendien moeten de controller en de smartphone buiten de procedureruimte worden bewaard. Blootstelling aan MRI, CT of diathermie kan de onderdelen beschadigen. Ga naar www.omnipod.com/safety voor belangrijke aanvullende veiligheidsinformatie.

WAARSCHUWING: Begin NIET met het gebruik van het Omnipod 5-systeem of het wijzigen van de instellingen zonder de juiste training en begeleiding van een zorgverlener. Het onjuist initiëren en aanpassen van de instellingen kan een over- of onderdosering van insuline tot gevolg hebben, wat kan leiden tot hypoglykemie of hyperglykemie.