Omnipod® 5: geautomatiseerd insulinetoedienings-systeem

Geef hier aan dat u belangstelling heeft

Omnipod 5 is het eerste draagbare, hybride closed loop systeem zonder slangetjes dat is geïntegreerd met toonaangevende sensormerken voor mensen met diabetes type 1 vanaf 2 jaar en ouder.

Het Omnipod 5-systeem werkt samen met de Dexcom G6 en FreeStyle Libre 2 Plus om continu basaalinsuline aan te passen, te corrigeren en automatisch toe te dienen volgens de behoeften van uw patiënten.

[INSERT VIDEO]

3 eenvoudige onderdelen

Controller + Pod + Sensor

Omnipod 5 Sensor connection NL Omnipod 5 Sensor connection NL

Omnipod 5-controller

Neem de controle over het systeem met de Omnipod 5-controller. Bedien en controleer de Pod met behulp van draadloze Bluetooth®-technologie

Omnipod 5 Controller Omnipod 5 ControllerPod

De Pod is zonder slangetjes, draagbaar en waterbestendig**, beschikt over ingebouwde SmartAdjust™-technologie, wordt direct op het lichaam gedragen en past de insulinetoediening automatisch aan gedurende maximaal 3 dagen of 72 uur.

Omnipod POD no adhesive Omnipod POD no adhesive


Sensor

Zend continu glucosewaarden naar de Pod, zodat u realtime gegevens kunt inzien zonder vingerprikken.

Voor de Sensor is een aparte machtiging nodig. De sensors Dexcom G6 en FreeStyle Libre 2 Plus worden afzonderlijk verkocht of geleverd.
Sensor Dexcom G6 FreeStyle Libre 2 Sensor Dexcom G6 FreeStyle Libre 2

Blijf op de hoogte!

Meld u hier aan voor het laatste nieuws en updates.

Vind de antwoorden op de meest gestelde vragen over Omnipod® 5

Wat is het Omnipod 5-systeem?

Waarin verschilt het Omnipod 5-systeem van het Omnipod DASH-systeem?

Wanneer is de Omnipod 5 verkrijgbaar in mijn land?

Welke Sensor werkt met Omnipod 5?

Voor wie is het Omnipod 5-systeem?​

Hoe blijf ik op de hoogte van de meest recente informatie over Omnipod 5?

Lees meer over geautomatiseerde insulinetoediening zonder slangetjes met het Omnipod 5-systeem.

*Voor de Sensor is een aparte machtiging nodig. De Sensors Dexcom G6 en FreeStyle Libre 2 Plus worden afzonderlijk verkocht of geleverd.   
**De Pod heeft een IP28-specificatie voor waterdichtheid tot een diepte van 7,6 meter (25 voet) gedurende 60 minuten. De Omnipod 5-controller is niet waterbestendig. De Dexcom G6-sensor en -zender zijn waterafstotend en kunnen, als ze op de juiste manier zijn geplaatst, tot 24 uur 2,4 meter (8 voet) onder water blijven zonder defect te raken. Dompel de FreeStyle Libre 2 Plus sensor niet dieper dan 1 meter onder water en niet langer dan 30 minuten.

†Vingerprikken zijn nodig voor beslissingen over diabetesbehandeling indien symptomen of verwachtingen niet overeenkomen met metingen.

Belangrijke veiligheidsinformatie: Het Omnipod® 5: Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem is geïndiceerd voor gebruik door personen vanaf 2 jaar en ouder met diabetes mellitus type 1. Het Omnipod 5-systeem is bedoeld voor thuisgebruik door één patiënt en vereist een voorschrift en/of doorlopend toezicht van een gekwalificeerde zorgverlener. Het Omnipod 5-systeem is compatibel met de volgende 100-E insulines: NovoLog®/NovoRapid®, Humalog®/Liprolog®, Trurapi®/Insuline aspart Sanofi®, Kirsty® en Admelog®/Insuline lispro Sanofi®.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor het Omnipod 5: Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem en www.omnipod.com/safety voor de volledige veiligheidsinformatie, waaronder indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, aandachtspunten en instructies.

Waarschuwing: Ga uw Omnipod 5-systeem NIET gebruiken of uw instellingen wijzigen zonder adequate training en begeleiding van uw zorgverlener. Het onjuist initiëren en aanpassen van de instellingen kan een over- of onderdosering van insuline tot gevolg hebben, wat kan leiden tot hypoglykemie of hyperglykemie.

©2024 Insulet Corporation. Insulet, Omnipod, het Omnipod-logo en SmartAdjustTM zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en andere rechtsgebieden. Alle rechten voorbehouden. Dexcom en Dexcom G6 zijn geregistreerde handelsmerken van Dexcom, Inc. en worden gebruikt met toestemming. De sensorbehuizing, FreeStyle, Libre, en gerelateerde merkaanduidingen zijn eigendom van Abbott en gebruikt met toestemming. Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc., en iedere vorm van gebruik van dergelijke merken door Insulet Corporation gebeurt onder licentie. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van handelsmerken van derden houdt geen goedkeuring in en impliceert geen relatie of andere verwantschap. Insulet International Ltd, 5th Floor, 1 King Street, Hammersmith, London W6 9HR, Verenigd Koninkrijk. of Insulet Netherlands B.V., Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Omnipod® 5
Automatische insuline-aanpassingen zonder slangetjes

Omnipod 5, het eerste draagbare, slangloze, hybride closed loop systeem geïntegreerd met Dexcom G6, heeft nu een CE-markering voor mensen met type 1-diabetes van 2 jaar en ouder.

Het Omnipod 5-systeem werkt samen met het Dexcom G6 continue glucosemonitoringsysteem om, afgestemd op uw persoonlijke behoeften, basale insuline continu aan te passen en automatisch toe te dienen.

3 Eenvoudige onderdelen

Om te genieten van geautomatiseerd insulinetoediening met het Omnipod 5-systeem

How Omnipod 5 Works How Omnipod 5 Works

Omnipod 5-controller

U kunt de Pod volledig besturen met de Omnipod 5-controller

Pod

Zonder slangetjes te dragen en waterdicht, maar nu nog beter met de SmartAdjust-technologie

Dexcom G6 CGM -systeem 

Dankzij de SmartAdjust™-technologie staan de Omnipod 5 en de Dexcom G6-CGM voortdurend met elkaar in verbinding, waardoor de insuline automatisch wordt aangepast en gedurende meer tijd binnen het juiste bereik ligt

Voor de Dexcom G6-CGM is een apart voorschrift nodig. De Dexcom G6 is afzonderlijk verkrijgbaar. Voor gebruik met het Omnipod 5-systeem is de Dexcom G6-app vereist.

Altijd aan het bijsturen, zodat u het niet hoeft te doen

De Omnipod 5* met SmartAdjust™-technologie verhoogt, verlaagt of onderbreekt de insulinetoediening automatisch om de vijf minuten, naargelang uw persoonlijke behoeften, wat pieken en dalen kan helpen voorkomen.

 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Omnipod 5?

Op zoek naar meer informatie over Omnipod 5?

Risicoverklaring
Het Omnipod 5: geautomatiseerd insulinetoedieningssysteem is geïndiceerd voor gebruik door personen van 2 jaar en ouder met type 1-diabetes mellitus. Het Omnipod 5-systeem is bedoeld voor thuisgebruik door één patiënt en vereist een recept. Het Omnipod 5-systeem is compatibel met de volgende insulines (100 E/ml): NovoRapid®, Humalog® en Admelog®.
De Omnipod 5-pomp (Pod) is bestemd voor het met vaste en variabele snelheden subcutaan toedienen van insuline voor de behandeling van diabetes mellitus bij mensen die insuline nodig hebben. De Omnipod 5-pomp kan op betrouwbare en veilige wijze communiceren met compatibele, digitaal verbonden apparaten, waaronder geautomatiseerde software voor insulinetoediening, om opdrachten van deze apparaten te ontvangen, uit te voeren en te bevestigen. De SmartAdjust™-technologie is bedoeld voor gebruik met compatibele geïntegreerde continue glucosemonitors (iCGM) en voor het automatisch verhogen, verlagen en onderbreken van de insulinetoediening op basis van de huidige en voorspelde glucosewaarden. De SmartBolus-calculator van de Omnipod 5 is bedoeld om een voorgestelde bolus te berekenen op basis van de door de gebruiker ingevoerde hoeveelheid koolhydraten, de meest recente sensorglucosewaarde (of bloedglucosewaarde bij gebruik van een vingerprik), de veranderingssnelheid van de sensorglucosewaarde (indien van toepassing), aanwezige insuline (IOB) en programmeerbare correctiefactor, insuline/koolhydraatverhouding en doelglucosewaarde.

WAARSCHUWING: SmartAdjust-technologie mag NIET worden gebruikt door kinderen jonger dan 2 jaar. SmartAdjust-technologie mag ook NIET worden gebruikt door mensen die minder dan 6 eenheden insuline per dag nodig hebben, omdat de veiligheid van de technologie nog niet getest is bij deze populatie.
Het Omnipod 5-systeem wordt NIET aanbevolen voor mensen die hun glucose niet kunnen controleren zoals aanbevolen door hun zorgverlener, die geen contact kunnen houden met hun zorgverlener, die het Omnipod 5-systeem niet volgens de instructies kunnen gebruiken, die hydroxyurea gebruiken omdat dit kan leiden tot foutief verhoogde CGM-waarden en tot een te hoge insulinetoediening, wat kan leiden tot ernstige hypoglykemie, en mensen die NIET voldoende kunnen horen en/of zien om alle functies van het Omnipod 5-systeem te kunnen herkennen, met inbegrip van waarschuwingen, alarmen en herinneringen. Vóór een scan met magnetische resonantie (MRI) of computertomografie (CT) of een diathermiebehandeling moeten de onderdelen van het hulpmiddel, waaronder de Pod, CGM-zender en CGM-sensor, worden verwijderd. Bovendien moeten de controller en de smartphone buiten de procedureruimte worden bewaard. Blootstelling aan MRI, CT of diathermie kan de onderdelen beschadigen. Ga naar www.omnipod.com/safety voor belangrijke aanvullende veiligheidsinformatie.

WAARSCHUWING: Begin NIET met het gebruik van het Omnipod 5-systeem of het wijzigen van de instellingen zonder de juiste training en begeleiding van een zorgverlener. Het onjuist initiëren en aanpassen van de instellingen kan een over- of onderdosering van insuline tot gevolg hebben, wat kan leiden tot hypoglykemie of hyperglykemie.