Omnipod® 5: geautomatiseerd insulinetoedieningssysteem (AID) 

Omnipod 5 Doeltreffende, geautomatiseerde insulineregulering

 

Omnipod 5, het eerste slangloze hybride closed loop systeem geïntegreerd met de toonaangevende sensormerken, is nu CE-gemarkeerd voor mensen met  type 1-diabetes van 2 jaar en ouder.

 

NL OP5 PDM NL OP5 PDM

Omnipod 5-PDM

Slangloze, waterdichte*, draagbare Pod

Geïntegreerd met Dexcom G6 continue glucosemonitoring (CGM)

Verbeterde klinische resultaten3,4 zonder meerdere injecties per dag, slangetjes of vingerprikken**

76%

tijd binnen het bereik (TIR) bij een streefwaarde van 110 mg/dl (6,1mmol/l) bij volwassenen en adolescenten (14-70 jaar) en 68%  algehele TIR bij kinderen (2-13,9 jaar)

HbA1c

significant verlaagd bij zeer jonge kinderen (2,0-5,9 jaar), kinderen (6-13,9 jaar) en volwassenen en adolescenten (14-70 jaar), met respectievelijk 0,5%, 0,7% en 0,4%3,4

33%

minder tijd in hyperglykemie bij kinderen en 24% bij volwassenen en adolescenten.

60%

verlaging van hypoglykemie 's nachts en 46% over het geheel genomen bij volwassenen en adolescenten.

**Indien symptomen of verwachtingen niet overeenkomen met de meetwaarden van de CGM-sensor zijn vingerprikken nodig voor beslissingen over de diabetesbehandeling.

 

Het Omnipod 5-systeem biedt gepersonaliseerde en adaptieve insulinetoediening

De Pod heeft een ingebouwd voorspellend en adaptief SmartAdjustTM-algoritme.

Pod | Simplify life Omnipod®

Voorspelt

Voorspelt de glucosewaarde 60 minuten vooruit.3

Settings Icon

Past aan

Past de insulinetoediening proactief aan met behulp van de instelbare glucosestreefwaarden van 110 mg/dl tot 150 mg/dl
(6,1-8,3 mmol/l)
3

icon of a clock

Dient toe

Dient elke 5 minuten een dosis insuline toe (indien nodig) om te helpen beschermen tegen hyperglykemie en hypoglykemie3

SmartBolus-calculator

Omnipod 5 is het enige systeem dat de CGM-waarde EN de trend in de SmartBolus-calculator verwerkt.

  • Kan een voorgestelde bolus verhogen of verlagen, afhankelijk van CGM-waarde en trend
  • Kan de voorgestelde bolus verlagen, afhankelijk van de aanwezige insuline (IOB)

 

De activiteitsfunctie

  • Vermindert de automatische insulinetoediening en stelt de streefwaarde voor glucose tijdelijk in op 150 mg/dl (8,3 mmol/l)
  • Kan worden overwogen op momenten waarop de glucosespiegels gewoonlijk laag zijn, zoals tijdens het sporten

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Omnipod 5?

Op zoek naar meer informatie over Omnipod 5?

Doe mee aan onze webinars en kom meer te weten met onze educatieve bibliotheek

1. Dexcom G6 CGM-systeem afzonderlijk verkrijgbaar.

2. Het Omnipod®5-systeem moet worden gebruikt met de Dexcom G6-app en is niet compatibel met de Dexcom G6-ontvanger. Smart apparaten die compatibel zijn met Dexcom worden afzonderlijk verkocht: www.dexcom.com/ compatibility

3. Brown S. et al. Multicenter trial of a tubeless, on-body automated insulin delivery system with customizable glycemic targets in pediatric and adult participants with type 1 diabetes. Diabetes Care. 2021;44(7):1630-1640. Prospective pivotal trial in 240 participants with T1D aged 6-70yrs [adults/adolescents (n=128; aged 14-70yrs0 children (n=112; aged 6-13.9 yrs)]. Study included a 14-day standard therapy (ST) phase followed by a 3-month Omnipod®5 hybrid closed-loop s(HCL) phase. Mean time in hyperglycemic range (>180 mg/dL) as measured by CGM in adults/adolescents and children ST vs. 3-mo Omnipod®5: 32.4% vs. 24.7%; 45.3% vs. 30.2%, P<0.0001, respectively. Median time in hypoglycemic range (<70 mg/dL) as measured by CGM in adults/adolescents and children ST vs. 3-mo Omnipod®5: 2.0% vs. 1.1%, P<0.0001; 1.4% vs. 1.5%, P=0.8153, respectively. Mean time in range (70-180 mg/dL) during 110 mg/dL Target BG in adults/adolescents (n=121) =75.6%. Mean time in range (70-180 mg/dL; 12AM to <6Am) in adults/adolescents and children as measured by CGM during St vs. 3-mo Omnipod®5: 64.3% vs. 78.1%; 55.3% vs. 78.1%, P<0.0001, respectively. Median time in hypoglycemic range in adults and adolescents (<70 mg/dL 12AM- <6AM) as measured by CGM: ST=2.07%, 3-mo Omnipod®5 =0.82%, P<0.0001. Comparison is a relative change. Mean time 70-180 mg/dL as measured by CGM in adults/adolescents and children, ST vs. 3-mo Omnipod®5: 64.7% vs. 73.9%; 52.5% vs. 68.0%, P<0.0001, respectively.

4. Sherr JL et al. Safety and glycemic outcomes with a tubeless automated insulin delivery system in very young children with type 1 diabetes: a single-arm, multicenter clinical trial. Diabetes Care. 2022; doi: 10.2337/dc21-2359 [Online ahead of print]. Prospective trial in 80 participants with T1D aged 2 - 5.9 yrs. Study included a 14-day standard therapy (ST) phase followed by a 3-month Omnipod 5 hybrid closed-loop (HCL) phase. Mean HbA1c: ST vs. Omnipod 5 use in very young children (2 - 5.9 yrs) 7.4% vs 6.9%, P<0.05.

 

Risicoverklaring
Het Omnipod 5: geautomatiseerd insulinetoedieningssysteem is geïndiceerd voor gebruik door personen van 2 jaar en ouder met type 1-diabetes mellitus. Het Omnipod 5-systeem is bedoeld voor thuisgebruik door één patiënt en vereist toezicht van de zorgverlener van de gebruiker. Het Omnipod 5-systeem is compatibel met de volgende insulines (100 E/ml): NovoRapid®, Humalog® en Admelog®. 

De Omnipod 5-pomp (Pod) is bestemd voor het met vaste en variabele snelheden subcutaan toedienen van insuline voor de behandeling van diabetes mellitus bij mensen die insuline nodig hebben. De Omnipod 5-pomp kan op betrouwbare en veilige wijze communiceren met compatibele, digitaal verbonden apparaten, waaronder geautomatiseerde software voor insulinetoediening, om opdrachten van deze apparaten te ontvangen, uit te voeren en te bevestigen. De SmartAdjust™-technologie is bedoeld voor gebruik met compatibele geïntegreerde continue glucosemonitors (iCGM) voor het automatisch verhogen, verlagen en onderbreken van de insulinetoediening op basis van de huidige en voorspelde glucosewaarden. De SmartBolus-calculator van de Omnipod 5 is bedoeld om een voorgestelde bolus te berekenen op basis van de door de gebruiker ingevoerde hoeveelheid koolhydraten, de meest recente sensorglucosewaarde (of bloedglucosewaarde bij gebruik van een vingerprik), de veranderingssnelheid van de sensorglucosewaarde (indien van toepassing), aanwezige insuline  (IOB) en programmeerbare correctiefactor, insuline/koolhydraatverhouding en doelglucosewaarde. 
 

WAARSCHUWING: SmartAdjust-technologie mag NIET worden gebruikt door kinderen jonger dan 2 jaar. SmartAdjust-technologie mag ook NIET worden gebruikt door mensen die minder dan 6 eenheden insuline per dag nodig hebben, omdat de veiligheid van de technologie nog niet getest is bij deze populatie. 

Het Omnipod 5-systeem wordt NIET aanbevolen voor mensen die hun glucose niet kunnen controleren zoals aanbevolen door hun zorgverlener, die geen contact kunnen houden met hun zorgverlener, die het Omnipod 5-systeem niet volgens de instructies kunnen gebruiken, die hydroxyurea gebruiken omdat dit kan leiden tot foutief verhoogde CGM-waarden en tot een te hoge insulinetoediening, wat kan leiden tot ernstige hypoglykemie, en mensen die NIET voldoende kunnen horen en/of zien om alle functies van het Omnipod 5-systeem te kunnen herkennen, met inbegrip van waarschuwingen, alarmen en herinneringen. Vóór een scan met magnetische resonantie (MRI) of computertomografie (CT) of een diathermiebehandeling moeten de onderdelen van het hulpmiddel, waaronder de Pod, CGM-zender en CGM-sensor, worden verwijderd. Bovendien moeten de controller en de smartphone buiten de procedureruimte worden bewaard. Blootstelling aan MRI, CT of diathermie kan de onderdelen beschadigen. Ga naar www.omnipod.com/safety voor belangrijke aanvullende veiligheidsinformatie.


WAARSCHUWING: Begin NIET met het gebruik van het Omnipod 5-systeem of het wijzigen van de instellingen zonder de juiste training en begeleiding van een zorgverlener. Het onjuist initiëren en aanpassen van de instellingen kan een over- of onderdosering van insuline tot gevolg hebben, wat kan leiden tot hypoglykemie of hyperglykemie.