Deze pagina is speciaal bedoeld ter ondersteuning van Omnipodgebruiker die na overleg met hun diabeteszorgverlener hebben besloten het Omnipod®-insulinetoedieningssysteem te gaan gebruiken.

Hebt u vragen over het gebruik van het Omnipod®-insulinetoedieningssysteem? Onze leerzame trainingsfilmpjes begeleiden u bij het vullen en activeren van uw Pod, het controleren van uw bloedglucose, het omgaan met meldingen van uw Persoonlijke Diabetesmanager en nog veel meer.

HET OMNIPOD®-SYSTEEM GEBRUIKEN

Wanneer vervangt u uw Pod

Uw Pod verwijderen

Om uw Pod te activeren

Hoe uw Pod vullen

Uw Pod voorbereiden

Toedieningsplaats selecteren

Toedieningsplaats voorbereiden

Uw Pod plaatsen

Uw canule inbrengen

Herinneringen Advies

BLOEDGLUCOSE TESTEN MET HET OMNIPOD®-SYSTEEM

Bloedglucose controleren

Een prikapparaat instellen

De teststrips plaatsen

Een bloedmonster nemen

Bloedglucosewaarden

Ga naar de gebruikershandleiding van het Omnipod® Insuline Management Systeem voor volledige informatie inclusief indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies.